Belgische bedrijven nemen klimaatengagement

In 2015 leverde de klimaattop van de Verenigde Naties een ambitieus akkoord op. Eén van de cruciale doelstellingen is de opwarming van de aarde onder de 2 °C houden, door wereldwijd de CO2-uitstoot te reduceren. Hoe dit ook tot duurzame engagementen in het Belgische bedrijfsleven leidde, vertellen ons gastbloggers Sabine Denis en David Leyssens van duurzaamheidsorganisatie The Shift.

The Shift is een Belgisch ontmoetingspunt voor iedereen die zich inzet voor meer duurzaamheid. Onze organisatie brengt meer dan 350 bedrijven, ngo’s, academici en andere organisaties samen. We helpen onze leden met netwerken, de opzet van partnerships en de co-creatie van duurzame businessmodellen. Samen zoeken we innovatieve oplossingen voor ons leefmilieu, onze maatschappij en onze economie.

Belgische bedrijven in actie

In 2015 werden op de VN-klimaattop in New York de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 bepaald. Eén van de cruciale doelen is de opwarming van de aarde onder de 2 °C houden, door de CO2-uitstoot wereldwijd drastisch te verminderen. Anticiperend op de COP21 die later dat jaar volgde, besloten wij proactief een coalitie met onze leden op te zetten. Maar liefst 120 bedrijven, waaronder zowel grote energieverbruikers als milieuorganisaties, verbonden zich tot ambitieuze verminderingen van hun uitstoot tegen 2020.

De coalitiepartners, die we omdoopten tot Captains of Society, maakten hun verbintenissen en visie nadien publiek in een open brief. Daarin wezen ze op de belangrijke rol die bedrijven spelen, en riepen ze ook niet-leden op om zich aan te sluiten. De boodschap bereikte niet alleen de Belgische klimaatdelegatie, die enkele partners uitnodigde voor de COP21 in Parijs, maar kreeg ook navolging op de Vlaamse Klimaattop in 2016. Daar besloten 234 bedrijven om per jaar 6 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. Zo streeft bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica naar een reductie van 20% tegen 2020. 

Waar staan we vandaag?

Een jaar na de ondertekening, rond de start van de COP22 in Marrakech in november 2016, evalueerden we de engagementen via een uitgebreide bevraging van onze coalitiepartners. Wat bleek? Het merendeel van de bedrijven kon een lagere CO2-uitstoot voorleggen en bij maar liefst 76% van de leden is klimaatbescherming nu een essentieel onderdeel van de strategie. De weg is nog lang, maar de nieuwe koers is goed ingezet. De kloof tussen koplopers en volgers willen we dichten door nog meer samen te werken.

Zo verkennen we alternatieve samenwerkingsmodellen zoals de Green Deal-aanpak in Nederland, die niet subsidiërend of regelgevend van aard is, maar bedrijven écht betrekt in het beleid. En we gaan na hoe onze koplopers het aanpakken. Zo bewijst Eneco, die pioniert in de opslag en decentralisering van groene energie, dat er vandaag heel wat opportuniteiten liggen op het vlak van mobiliteit. 

Klimaat als businessopportuniteit

In 2016 bepaalden we met onze partners rond welke duurzaamheidsthema’s zij zich willen engageren. Volgend jaar gaan we na of hun doelstellingen strategisch genoeg zijn en of ze haalbaar zijn tegen 2020, 2025 of 2030. De realisaties van onze coalitie willen we vervolgens opnemen in het rapport dat de Belgische overheid al in 2017 – in plaats van 2018 – aan de VN wil voorleggen.

Met de open brief en de bijhorende engagementen geeft het Belgisch bedrijfsleven alvast een krachtig signaal naar andere bedrijven en landen toe. Het eerder softe, morele verhaal rond ons klimaat is inmiddels gekend, maar we moeten ook het argument van het klimaat als businessopportuniteit meer durven verkondigen.

Eneco: Captain of Society

Als coalitiepartner ondernemen we met Eneco vrijwillig actie om onze ecologische voetafdruk te verminderen en de klimaatopwarming onder de 2° C te houden. Enerzijds bieden we aan onze klanten duurzame bronnen en energie-efficiënte oplossingen. Anderzijds geven we zelf het goede voorbeeld door onze bedrijfsvoering te verduurzamen in samenwerking met partners zoals The Shift. Onze strijd tegen de klimaatverandering kadert ook binnen ons breder One Planet Thinking Plan, waarmee we ernaar streven om te leven binnen de grenzen van onze aarde.

Onze coalitie kan niet sterk genoeg staan.

Help ons de overgang naar een duurzame maatschappij mogelijk maken en sluit met uw onderneming aan bij de Captains of Society.

Meer info

Hulp nodig bij het realiseren van uw duurzame doelstellingen?

Ook wij helpen u graag op weg